Adoreas Ridged A…

En blogg om valpekullet til Mea og Wasco / A blog about the litter by Mea and Wasco

Siste status rapport før avreise! / Last status report before departure! 19.09.09

Filed under: A kullet / The A litter — gunntove @ 21:39

Denne siste uken har vi hatt et fantastisk vær! Vi har kost oss masse på utflukter, og vært i hagen dagene lange.
På onsdag var gjengen med rundt på forskjellige steder i bilen og hilste på mange. Vi hadde også et obligatorisk stopp i den flotte, store hagen til Aud. Der løp de rundt og koste seg. Har tatt masse bilder av det. De kommer!
I går fredag var gjengen hos dyrlegen og fikk vaksine og chip. Det var en nysgjerrig og trygg gjeng som herjet dyrlegekontoret!
Etterpå var gjengen med på jobben min og tisset på golvene og løp i korridorene og sjarmerte folk i senk!
I morgen er det avreise for Alhwin, Athos, Aurora, Akilah, Almea og Akeela. Vi skal ha felles grillings i hagen kl 12 så alle blir kjent med sin nye Adoreafamilie! Anella blir til neste helg for eier Helene holder på å flytte. Så Arwen er heldig å ha søss Anella her en stund til.
Det blir en vemodig dag i morgen, men jeg er sikker på at A-gjengen får det topp i sine nye hjem! LYKKE TIL GULLKLUMPENE MINE! Kommer til å savne dere masse!

 

This past week we have had a fantastic weather! We have been on a lot of trips, and been in the garden all day long.
On Wednesday the gang followed me in different places in the car and greeted many. We also had a stop in the beautiful, large garden to the Aud. There, they ran around and enjoying themselves. Have taken lots of photos of it. They come!
Yesterday the gang got their vaccine and the chip at the vet. It was a curious and confident bunch that ravaged the vet office!
Afterwards, the gang visited my job and pissed on the floor and ran in the corridors and charmed all the people!
Tomorrow is the departure day for Alhwin, Athos, Aurora, Akilah, Almea and Akeela. We will have a barbecue in the garden at 12 00 o’clock so everyone will meet with their new Adorea familiy!
Anella will be here untill next weekend because owner Helen is about to move. So Arwen is lucky to have sis Anella here some more days.
It is a sad day for me tomorrow, but I’m sure the A gang will get very good new homes! GOOD LUCK SWEETHEARTS! Going to miss you a lot!

 

aIMG_6739

 

aIMG_6736

 

aIMG_6850

 

aIMG_6717

 

Presenterer navn og familier / Presenting names and families

Filed under: A kullet / The A litter — gunntove @ 13:22

Herr SVART / Mr BLACK
Adoreas Ridged Alhwin
Charlotte and Hege in Trondheim

 

Herr BLÅ / Mr BLUE
Adoreas Ridged Athos
Bjørghild and family in Bergen 

 

Frøken BRUN / Miss BROWN:
Adoreas Ridged Anella
Helene in Oslo

 

Frøken GRØNN / Miss GREEN:
Adoreas Ridged Aurora
Karl Mattis in Nordreisa

 

Frøken HVIT / Miss WHITE:
Adoreas Ridged Akeela
Marianne and Trond with familiy in Bergen

 
Frøken GUL / Miss Yellow:
Adoreas Ridged Akilah
Kjersti and famliy in Oslo

 

Frøken RØD / Miss RED
Adoreas Ridged Arwen
Blir her på kennelen en stund, men planen er at hun skal ut til en fôrfamilie når den riktige familien dukker opp / Stays in the kennel for a while but the plan is that she will be put out on breeders terms when the right familiy comes around

 

Frøken ROSA / Miss PINK:
Adoreas Ridged Almea
Elin and family in  Tvedestrand (close to Adorea)

 

Oppstilte bilder 7 uker / Stacked pictures 7 weeks old 16.09.09

Filed under: A kullet / The A litter — gunntove @ 23:44

svartIMG_6679a

 

blaIMG_6364a

 

brunIMG_6383

 

greenIMG_6703

 

hvitIMG_6311a

 

gulIMG_6415

 

redIMG_6424

 

rosaIMG_6550a

 

Status 7 uker / Status 7 weeks old 14.09.09

Filed under: A kullet / The A litter — gunntove @ 11:39

Da er vi inne i den siste uka valpene skal være her. Det føles rart. Vakre skapningene skal ut i verden og bli selvstendige skapninger i nye familier! Bli midtpunktet i nye familier! Jeg husker så godt følelsen når jeg forventingsfull har hentet mine valper.
Det er absolutt trist som oppdretter å skulle gi fra seg valpene, men når en ser de forventingsfulle ansiktene som gleder seg så vannvittig til å lære å kjenne sin nye valp så overskygger det alt det triste. Og jeg som oppdretter krever at valpekjøperne holder kontakt og sender bilder så det hjelper også veldig på at det er trist.
Til fredag har vi time til dyrlegen og da skal de få chip og vaksine. Da må alle navnene være på plass, mange er allerede bestemt. Mange flotte A-navn. Innen den tid må også hvem som skal hvor være bestemt. En vanskelig kabal som begynner å gå opp.
Jeg har fri neste hele denne uka så valpene kommer til å være mye i den store valpegården i hagen. I den valpegården er de nært på veien hvor mange barn leker, hvor biler kjører osv. Bra sosialisering. Naboen fylte nettopp fyringsolje så en stor lastebil kjørte frem og tilbake bare få meter fra valpegården og de lekte som ingenting i bråket. Deilig.
På første bildet sover alle valpene i buret!

Now  we are entering the last week the puppies should be here. It feels strange. The beautiful creatures will be out in the big world and become independent creatures in the new families! Be the midpoint of the new families! I remember so well the feeling when I’m full of expectation was getting my puppies.
It is certainly sad for me when the puppies leave, but when I see the expectation in the faces of the puppy buyers I almost forget beeing sad. And I as a breeder I requires that the puppy buyers maintain contact and sends pictures so that also really helps it not beeing that sad.
This Friday, we are going  to the vet to get vaccines and chip. Then all the names must be in place. Many are already decided. A lot of great A-names. By this time  I also must decided where wich puppy would go. Not easy.
I have vacation almost the whole week so the puppies will be spending much time in the big puppy yard in the garden. In the puppy yard, they are close to the road where many children play, where the cars are driving, etc. Great sosialication. My neighbor just filled the fuel oil so a big truck drove back and forth only a few meters from a puppy yard and they were playing like nothing in the noise. Wonderful.
At the first picture all the puppies sleeps in the crate!

 

aIMG_6230

 

aIMG_6232

 

Valpene 7 uker / The pups 7 weeks old 13.09.09

Filed under: A kullet / The A litter — gunntove @ 23:35

aIMG_6182

 

aIMG_6183

 

aIMG_6189

 

aIMG_6190

 

aIMG_6198

 

aIMG_6202

 

aIMG_6206

 

aIMG_6207

 

aIMG_6211

 

aIMG_6221

 

aIMG_6224

 

Melkebar / Milk bar

Filed under: A kullet / The A litter — gunntove @ 23:33

aIMG_6107

 

Caprice og valpene / Caprice and the puppies

Filed under: A kullet / The A litter — gunntove @ 23:31

Tollervalpen Caprice (5 mnd) elsker å leke med valpene. Her er en ettermiddag i valpegården ute:

The Toller puppy Caprice (5 month old) loves to play with the puppies. Here are som pictures form an afternoon in the puppygarden outside:

 

cIMG_6065

 

cIMG_6056

 

cIMG_6058

 

cIMG_6066

 

cIMG_6085

 

cIMG_6089

 

cIMG_6092

 

cIMG_6093

 

cIMG_6094

 

cIMG_6104

 

Hodebilder 6 uker / Head pictures 6 weeks old

Filed under: A kullet / The A litter — gunntove @ 23:08

svartIMG_5962

Herr Svart / Mr Black

 

blaIMG_5958

Herr Blå / Mr Blue

 

brunIMG_5969

Frøken Brun / Miss Brown

 

greenIMG_5946

Frøken Grønn / Miss Green

 

hvitIMG_5972

Frøken Hvit / Miss White

 

gulIMG_5934

Frøken Gul / Miss Yellow

 

redIMG_5982

Frøken Rød / Miss Red

 

rosaIMG_5954

Frøken Rosa / Miss Pink

 

Bilder fra valpene var 6 uker / Pictures from when the puppies 6 weeks old

Filed under: A kullet / The A litter — gunntove @ 22:32

aIMG_5779

 

aIMG_5780

 

aIMG_5783

 

aIMG_5798

 

aIMG_5807

 

aIMG_5814

 

aIMG_5823

 

aIMG_5860

 

aIMG_5846

 

aIMG_5877

 

aIMG_5888

 

aIMG_5894

 

aIMG_5909

 

aIMG_5923

 

aIMG_6006

 

aIMG_6017

 

aIMG_6022

 

aIMG_6040

 

aIMG_6042

 

Valpefilmer / Puppy videos 09.09.09

Filed under: Film — gunntove @ 23:20